EN
RO
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Județul Vaslui
PROIECTE

 

Construirea unei structuri de sprijinire a afacerilor ce oferă IMM-urilor servicii și facilități în vederea dezvoltării afacerilor.

Servicii:

  • Asistență pentru realizarea Studiului de Fezabilitate Tehnic, în conformitate cu HG/2008;
  • Elaborare documentația de finanțare, incluzând: studiu de piață, analiza cost-beneficiu economico-financiară, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează