EN
RO
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Județul Iași
PROIECTE

Îmbunătăţirea  stării tehnice a  infrastructurii rutiere de pe DJ 248 în scopul creşterii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii timpului de călătorie pe direcţia Iaşi-Vaslui.

SERVICII:

 • Raport de Inspecţie pentru Siguranţa Rutieră pe DJ 248;
 • Expertiză poduri pentru tronsonul reabilitat;
 • Elaborarea documentație tehnico-economică (studiu de fezabilitate, proiect tehnic), în conformitate cu HG 28/2008;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din judeţul Iaşi pentru persoane cu dizabilităţi psihice şi mentale.

SERVICII:

 • Elaborarea studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu economico-financiară, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente anexe.
Mai multe detalii

Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor medicale de urgență în municipiul Iași prin reabilitarea Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţe Sf. Ioan.

SERVICII:

 • Realizare documentație tehnică, în conformitate cu prevederile HG 28/2008: expertiză tehnică, studii topografice și geotehnice, elaborare studiu de fezabilitate, realizarea analizei economico-financiare, elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate în Certificatul de Urbanism. 
Mai multe detalii

Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia în vederea valorificării potențialului turistic cultural-religios.

SERVICII:

 • Elaborarea studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile legale (HG 28/2008);
 • Dezvoltarea planului de marketing: analiza pieței de profil, identificarea cererii turistice potențiale, identificarea strategiilor de promovare a ansamblului monument istoric;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe.
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educație destinată persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport.
Mai multe detalii

Crearea Centrului Expozițional Moldova, ce va oferi spații funcționale și servicii specifice întreprinderilor.

SERVICII:

 • Studiu de marketing privind crearea Centrului Expoziţional Moldova Iaşi;
 • Plan de marketing pentru promovarea serviciilor furnizate de Centru;
 • Raport asupra Studiului de Fezabilitate;
 • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează