EN
RO
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
București
PROIECTE

Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale şi diseminarea acestuia, în vederea dezvoltării capacităţii de achiziţii publice a autorităţilor contractante.

SERVICII:

  • Identificarea informaţiilor cu privire la problemele cu care se confruntă autorităţile contractante de la nivel central şi local și elaborarea de propuneri în vederea identificării de soluții;
  • Elaborarea şi tipărirea ghidului de bune practici;
  • Organizarea a 8 evenimente în regiunile de dezvoltare pentru diseminarea ghidului de bune practici către reprezentanţi ai autorităţilor contractante beneficiare de finanţări din instrumente structurale;
  • Organizarea a 2 seminarii pentru schimbul de experienţă cu privire la cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice, dintre reprezentanţii autorităţilor contractante beneficiare de finanţări din instrumente structurale;
  • Dezvoltarea reţelei naţionale de achizitori pentru proiecte finanţate din instrumente structurale și a unei platforme naţionale de comunicare;
  • Elaborarea unui pachet informativ pentru diseminare la nivelul consultanților naţionali care activează în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiecte finanţate din instrumente structurale.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează