EN
RO
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINȚIFICĂ
București
PROIECTE

Asistență tehnică acordată Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în procesul de management a programelor operaţionale şi în monitorizarea proiectelor finanţate prin F.E.D.R.

SERVICII:

Serviciile specializate furnizate de RELIANS în vederea efectuării vizitelor de control la faţa locului ale proiectelor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională includ:

  • Nominalizarea membrilor echipei de control
  • Participarea la pregătirea misiunilor de verificare
  • Efectuarea verificărilor la faţa locului conform procedurii organismului intermediar
  • Analiza observaţiilor primite de la beneficiar, după caz
  • Participarea la realizarea Raportului de control final 
  • Urmărirea implementării recomandărilor făcute în Raportul de control, dacă e cazul
  • Raportare
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează