EN
RO
ASOCIAȚIA PENTRU ALIMENTĂRI CU APĂ, CANALIZĂRI ȘI SALUBRIZĂRI ÎN JUDEȚUL SUCEAVA (AJAACS)
Județul Suceava
PROIECTE

Realizarea unui sistem unitar de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava (localitățile Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei, Siret, Solca şi Fălticeni).

SERVICII:

  • Elaborarea studiului de fezabilitate tehnică, conform HG 28/2008;
  • Elaborarea studiilor tehnice necesare întocmirii studiului de fezabilitate: studiu topografic, studiu geo-tehnic;
  • Asistență în obţinerea avizelor şi acordurilor;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analize cost-beneficiu și de risc și senzitivitate, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează