EN
RO
ASOCIAȚIA PENTRU ALIMENTĂRI CU APĂ, CANALIZĂRI ȘI SALUBRIZĂRI BOTOȘANI
Județul Botoșani
PROIECTE

Îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi operaţionale în exploatarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în judeţul Botoşani.

SERVICII:

  • Elaborarea studiului de fezabilitate tehnică, conform HG 28/2008;
  • Asistență în obţinerea avizelor şi acordurilor;
  • Studiu de impact. Analiza disponibilității de plată;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analize cost-beneficiu și de risc și senzitivitate, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.

Proiectul s-a clasificat în primele cinci proiecte dintre cele 16 validate de Comitetul Naţional de Coordonare a programului SAMTID, în urma evaluării la nivel naţional. 

Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează