EN
RO
VP INDUSTRIES ROMANIA SRL
Județul Brașov
PROIECTE

Diversificarea și modernizarea producției companiei prin achiziționarea de echipamente și modernizarea fluxului tehnologic.

SERVICII:

  • Analiza eligibilității Beneficiarului și a ideii de proiect;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, prezentarea echipei de management a proiectului, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență de specialitate privind execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, asistență la depunerea cererilor de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, asistență în elaborarea materialelor publicitare referitoare la proiect, asistență în cadrul vizitelor pe teren a Autorității Contractante, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează