EN
RO
VERITAS DEVELOPMENT SRL
București
PROIECTE

Înfiinţarea unui Centru pentru sprijinirea şi dezvoltarea afacerilor în vederea susținerii dezvoltării IMM-urilor şi creării de noi locuri de muncă la nivel local.

SERVICII:

  • Asistență pentru realizarea Studiului de Fezabilitate Tehnic, în conformitate cu HG/2008;
  • Elaborare documentația de finanțare, incluzând: studiu de piață, analiza cost-beneficiu economico-financiară, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează