EN
RO
TESTER GRUP SRL
Județul Iași
PROIECTE

Construirea unui centru de afaceri ce oferă spații funcționale și servicii specifice pentru dezvoltarea afacerilor întreprinderilor găzduite.

SERVICII:

  • Asistenţă pentru identificarea şi dezvoltarea ideii de proiect;
  • Asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • Realizarea studiului de piaţă;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: planificarea și dezvoltarea activităților proiectului, analiza economico-financiară, analiza de risc și senzitivitate, elaborare plan de afaceri, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, documente anexe;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și în etapa de contractare a grantului;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează