EN
RO
SOLO SRL
Județul Iași
PROIECTE

Crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în vederea dezvoltării investițiilor locale și a creării de noi locuri de muncă.

SERVICII:

  • Consultanță în identificarea și dezvoltarea ideii de proiect;
  • Asistenţă pentru elaborarea studiului de fezabilitate tehnic, conform HG 28/2008;
  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe obligatorii;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează