EN
RO
SMIRODAVA SA
Județul Neamț
PROIECTE

Eficientizarea consumului de energie al companiei prin implementarea unei politici sustenabile de reducere a consumului de energie.

SERVICII:

  • Asistență în elaborarea Studiului de Fezabilitate conform legislației în vigoare;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: analiza cost-beneficiu, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Dezvoltarea capacităţii de producţie și îmbunătăţirea caracteristicilor produselor, în vederea creşterii productivităţii şi a competitivităţii companiei pe piaţa de profil naţională şi internaţională.

SERVICII:

  • Elaborare Studiul de Fezabilitate conform legislației în vigoare;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: identificarea constrângerilor și oportunităților pieței de profil, analiza economico-financiară, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează