EN
RO
SIRIULUI RESIDENCE SRL
București
PROIECTE

Construirea unui Centru de sprijinire şi dezvoltare a afacerilor ce oferă IMM-urilor sprijinite un complex de servicii şi facilităţi ce vor constitui premisele dezvoltării durabile a companiilor.

SERVICII:

  • Asistenţă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate Tehnic, în conformitate cu HG 28/2008;
  • Elaborare studiu de piață;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează