EN
RO
SIBIOARA WIND FARM SRL
București
PROIECTE

Construirea unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile prin utilizarea potenţialului eolian al zonei.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, analiză cost-beneficiu economico-financiară, analiză de risc şi senzitivitate, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate Tehnic, conform legislației în vigoare;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează