EN
RO
RO COM CENTRAL SA
Județul Neamț
PROIECTE

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hoteliere prin modernizarea și extinderea infrastructurii de cazare a Hotelului Central din Piatra-Neamț.

SERVICII:

  • Elaborare studiu de fezabilitate, conform prevederilor HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei, analiza pieței turistice și a concurenței specifice, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, planificarea și organizarea achizițiilor proiectului, monitorizarea riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente suport;
  • Asistenţă la elaborarea Documentaţiei Tehnice de Execuţie a contractelor de lucrări;
  • Asistenţa in etapa de evaluare a aplicaţiei;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează