EN
RO
RO CEREAL SA
Județul Iași
PROIECTE

Creșterea productivității companiei RO CEREAL SA, prin achiziție de noi echipamente și extindere spații de producție existente.

SERVICII:

  • Elaborarea studiului de fezabilitate, în conformitate cu HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, documente suport.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează