EN
RO
RELIANS CORP
Județul Iași
PROIECTE

Creşterea productivităţii personalului propriu prin implementarea la nivelul companiei a unui sistem performant de management al resurselor umane în conformitate cu standardul european Investors in People.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează