EN
RO
PREFABRICATE VEST PATRU SA
București
PROIECTE

Achiziţia instalaţiilor şi echipamentelor specifice procesului de fabricaţie al companiei în vederea obţinerii unei economii specifice de energie.

SERVICII:

  • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii

Modernizarea fluxului tehnologic prin achiziția de echipamente/utilaje și diversificarea producției.

SERVICII:

  • Elaborare Studiul de Fezabilitate conform legislației în vigoare;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza economico-financiară, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează