EN
RO
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA
București
PROIECTE

Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea unor noi sisteme de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

SERVICII:

  • Asistenţă elaborare bilanţ energetic; 
  • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii

Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (dotare laboratoare de CD cu echipamente specifice).

SERVICII:

  • Asistenţă în elaborarea Studiului de fezabilitate conform HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare (analiza cost-beneficiu, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, documente suport);
  • Asistență de specialitate acordată în etapele de evaluare a proiectului și de contractare a grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează