EN
RO
ICME ECAB SA
București
PROIECTE

Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (achiziționarea de echipamente specifice).

SERVICII:

  • Asistenţă în elaborarea Studiului de fezabilitate conform HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare (analiza cost-beneficiu, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, documente suport);
  • Asistență în etapele de evaluare a proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează