EN
RO
GRUP FEROVIAR ROMÂN SA
Județul Prahova
PROIECTE

Creşterea productivităţii muncii prin furnizarea on-line de programe de formare profesională continuă pentru angajații SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
  • Asistență în execuția și monitorizarea proiectului: derulare proceduri de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează