EN
RO
ELJ AUTOMOTIVE SRL
Județul Dâmbovița
PROIECTE

Extinderea capacităţii de producţie în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii companiei în condiţiile actuale de piaţă.

SERVICII:

  • Elaborarea Studiul de Fezabilitate fără aspecte de natură tehnică;
  • Acordarea asistenţei pentru elaborarea capitolelor de natură tehnică din cadrul Studiului de Fezabilitate;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, documente suport;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează