EN
RO
DUO INTERNAŢIONAL SRL
Județul Vaslui
PROIECTE

Crearea Incubatorului de Afaceri ALVIGA în scopul sprijinirii IMM-urilor ce activează în sectorul economic de servicii şi în cel de mică producţie.

SERVICII:

  • Asistență în identificarea și dezvoltarea ideii de proiect și identificarea surselor de finanțare a investiției;
  • Asistență pentru elaborarea studiului de piață;
  • Asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează