EN
RO
CONSERVFRUCT SRL
Județul Neamț
PROIECTE

Proiectul propune modernizarea fabricii de conserve din legume și fructe a companiei, localizată în Bălțătești.

SERVICII:

  • Elaborare studiu de fezabilitate, conform HG 28/2008;
  • Elaborarea studiului de piață și identificarea constrângerilor și oportunităților pieței de profil;
  • Elaborare studiu de reorganizare a fluxurilor tehnologice din cadrul fabricii;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planificarea achizițiilor necesare realizării proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și dezvoltarea strategiei de dezvoltare a firmei, documente suport;
  • Asistență de specialitate în etapa de evaluare a proiectului;
  • Asistență de specialitate în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează