EN
RO
CARTIERUL CAROL SRL
Județul Iași
PROIECTE

Crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor ce va oferi atât servicii de incubare, cât și facilități specifice firmelor găzduite.

SERVICII:

  • Consultanță în dezvoltarea ideii de proiect;
  • Asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Elaborarea documentației de finanțare: studiul de piață, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență în etapele de evaluare a proiectului și în etapa de contractare a grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează