EN
RO
BELVEDERE SA
Județul Brăila
PROIECTE

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement la nivelul regiunii de dezvoltare Bucureşti- Ilfov, în vederea intensificării şi creşterii calităţii serviciilor turistice regionale.

SERVICII:

  • Asistență de specialitate pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, conform prevederilor HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare: elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei, planificarea și dezvoltarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu economico-financiară (inclusiv analiza de risc şi senzitivitate), planul de management al riscurilor, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente obligatorii;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează