EN
RO
AUTOMOBILE DACIA SA
Județul Argeș
PROIECTE

Îmbunătățirea managementului consumurilor de energie în sectorul industrial al fabricării autovehiculelor de transport rutier, prin achiziția de echipamente ce vor realiza economii de energie.

Servicii:

  • Asistenţă elaborare bilanţ energetic; 
  • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008; 
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Verificarea caietelor de sarcini puse la dispoziție de Beneficiar, inclusiv a fișelor tehnice, a cerințelor funcționale asociate și a specificațiilor pentru echipamente;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează