EN
RO
ALIAT SRL
Județul Mureș
PROIECTE

Derularea unor programe de training pentru angajații ALIAT SRL, în vederea creșterii productivității la locul de muncă.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
  • Asistență în execuția  și monitorizarea proiectului: evaluarea procedurilor de achiziţie realizate; evaluarea derulării activităţilor conform planului de acţiune stabilit la demararea proiectului; evaluarea performanţelor echipei de implementare; monitorizarea indicatorilor propuși;  recomandări pentru îmbunătăţirea performanţei în managementul proiectului. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează